Σε ποιους λόγους οφείλεται η πολιτιστική ανάπτυξη της Περγάμου κατά την ελληνιστική εποχή; 

© Εύη Πεπέ, Φιλόλογος   αρχική   ιστορία

Συμπλήρωσε τα κενά επιλέγοντας την κατάλληλη λέξη από την αναδυόμενη λίστα.
Ήταν η πρωτεύουσα του κράτους των στη Μ. Ασία. Εξελίχθηκε σε σπουδαίο κέντρο, όταν ο , θησαυροφύλακας του , βασιλιά της , αποστάτησε και ζήτησε τη βοήθεια του .
Αργότερα, οι διάδοχοι του και κυρίως ο , επέκτειναν την εξουσία τους στη Μ. Ασία και ανεξαρτητοποιήθηκαν από τους Σελευκίδες. Η πόλη της Περγάμου ήταν κτισμένη σε οχυρωμένη ακρόπολη και διαρθρωνόταν σε τρεις . Ήταν φημισμένη για τη της, όπου είχαν συγκεντρωθεί διακόσιες χιλιάδες περίπου . Η έλλειψη παπύρου οδήγησε τους Περγαμηνούς στην ανακάλυψη νέας γραφικής ύλης, της , που προέρχεται από την επεξεργασία του εμβρύου της .
Στους Περγαμηνούς αποδίδεται η ιδέα της δημιουργίας , οικοδομήματος δηλαδή που είχε την ίδια λειτουργία με τα σύγχρονα μουσεία. Η Πέργαμος, ωστόσο, έγινε περισσότερο γνωστή για τον περίφημο τον Διός. Ήταν μεγάλων διαστάσεων αρχιτεκτονικό έργο που οικοδομήθηκε σε ανάμνηση της απόκρουσης των από τους Περγαμηνούς.