Α) Πώς οι Αθηναίοι χρησιμοποίησαν την Α΄ Αθηναϊκή συμμαχία; Β) Πώς η συμμαχία μετεξελίχθηκε σε ηγεμονία;

© Εύη Πεπέ, Φιλόλογος   αρχική   ιστορία

Συμπλήρωσε τα κενά επιλέγοντας την κατάλληλη λέξη από την αναδυόμενη λίστα.
Α) Τη συμμαχία οι Αθηναίοι τη χρησιμοποίησαν ως μέσο · ως μέσο επικράτησης απέναντι στους και στους και ως μέσο επιβολής της κυριαρχίας τους στους .
Β) Οι Έλληνες που δεν είχαν προσχωρήσει στη συμμαχία, αν και ευνοϊκά την αύξηση της δύναμης των Αθηναίων, εντούτοις φανερά την αντίθεσή τους. Ακόμα και οι ήταν επιφυλακτικοί και μόνο όταν τους δινόταν η ευκαιρία, προσπαθούσαν με πλάγιο τρόπο να την αυξανόμενη δύναμη της Αθήνας.
Η Αθήνα, παρά τον ανταγωνισμό της με τη Σπάρτη, κατόρθωσε να επεκτείνει τη συμμαχία ανάμεσα στους Έλληνες.
Επιβλήθηκε δυναμικά μεταβάλλοντας τη συμμαχία σε . Η μεταβολή αυτή έγινε με τη μεταφορά του συμμαχικού ταμείου από τη Δήλο στην των Αθηνών (454 π.Χ.). Ουσιαστικά όμως εκδηλώθηκε με επεμβάσεις των Αθηναίων στις συμμαχικές πόλεις που παρουσίαζαν διαθέσεις από τη συμμαχία.