Με ποια μέτρα ο Περικλής ενίσχυσε το δημοκρατικό πολίτευμα της Αθήνας;

© Εύη Πεπέ, Φιλόλογος  αρχική   ιστορία

Συμπλήρωσε τα κενά επιλέγοντας την κατάλληλη λέξη από την αναδυόμενη λίστα.
Η ενίσχυση του δημοκρατικού πολιτεύματος επιτεύχθηκε με την καθιέρωση χρηματικής για τους άρχοντες, τους και τους δικαστές. Τούτο το μέτρο στόχευε στην οικονομική ενίσχυση των στρωμάτων που περιουσία και έπρεπε να συμμετέχουν στη του κράτους. Οι οικονομικές παροχές επεκτάθηκαν και σε δαπάνες για την ανάπτυξη των Αθηναίων. Τα ήταν το αντίτιμο της ελεύθερης εισόδου των πολιτών στο , το οποίο αποτελούσε χώρο για τους Αθηναίους.