Ποιες ήταν οι συνέπειες του Πελοποννησιακού πολέμου για τις ελληνικές πόλεις;

© Εύη Πεπέ, φιλόλογος αρχική   ιστορία

Συμπλήρωσε τα κενά επιλέγοντας την κατάλληλη λέξη από την αναδυόμενη λίστα.
Ο Πελοποννησιακός πόλεμος ήταν εξοντωτικός για όλες τις ελληνικές πόλεις και ιδιαίτερα για εκείνες που μεταβλήθηκαν σε πεδία ή για εκείνες που υπέστησαν τις συνέπειες της αντιπαράθεσης με μια από τις δύο μεγάλες δυνάμεις, όπως συνέβη με τις , τη Μυτιλήνη, τη και άλλες. Οι επιπτώσεις ήταν καθοριστικές για το μέλλον των ελληνικών πόλεων, γιατί εκτός από τις καταστροφές και την των ανθρώπων, δημιουργήθηκαν και οι προϋποθέσεις ανάμειξης των στα θέματα του ελληνικού κόσμου. Άμεση και φανερή συνέπεια του πολέμου ήταν η των Αθηναίων και κατ' επέκταση η αναγνώριση της ηγεμονίας από τις ελληνικές πόλεις ( π.Χ.). Οι έμμεσες όμως συνέπειες έκριναν την τύχη των πόλεων-κρατών στη διάρκεια του επόμενου αιώνα.