Πώς εκδηλώθηκε η κρίση της πόλης-κράτους τον 4ο αι. π.Χ.; 

© Εύη Πεπέ, φιλόλογος αρχική   ιστορία

Συμπλήρωσε τα κενά επιλέγοντας την κατάλληλη λέξη από την αναδυόμενη λίστα.
Τον 4ο αι. π.Χ. οι πόλεις-κράτη αντιμετώπισαν στο εσωτερικό προβλήματα οικονομικής και κρίσης. Στο εξωτερικό οξύνθηκε ο μεταξύ τους και πλήθυναν οι , που υποκινούνταν πολλές φορές από την παρέμβαση των . Η περσική πολιτική στόχευε με την παροχή , άλλοτε προς τη μια και άλλοτε προς την άλλη πόλη, στη των ελληνικών δυνάμεων.