Τι συμφωνήθηκε στο συνέδριο της Κορίνθου (337 π.Χ.) ανάμεσα στον Φίλιππο Β’ και στις ελληνικές πόλεις;

© Εύη Πεπέ, φιλόλογος αρχική   ιστορία

Συμπλήρωσε τα κενά επιλέγοντας την κατάλληλη λέξη από την αναδυόμενη λίστα.
Η πανελλήνια ένωση έγινε πραγματικότητα σε συνέδριο στην Κόρινθο το 337 π.Χ., όπου συμμετείχαν όλες οι πόλεις εκτός από τη Σπάρτη και όπου συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:
οι συγκρούσεις μεταξύ των ελληνικών πόλεων και η μεταβολή των καθεστώτων τους·
προστατεύτηκε η ελεύθερη και καταδικάστηκε η πειρατεία·
ιδρύθηκε συμμαχία, , με αρχηγό το Φίλιππο Β'.