Ποια άποψη έχει διατυπωθεί για τις επιδιώξεις των πολιτικών ενεργειών του Μ. Αλεξάνδρου (και πώς αυτή τεκμηριώνεται); 

© Εύη Πεπέ, φιλόλογος αρχική   ιστορία

Συμπλήρωσε τα κενά επιλέγοντας την κατάλληλη λέξη από την αναδυόμενη λίστα.
Σε ό,τι αφορά την πολιτική του δράση, έχει διατυπωθεί η άποψη ότι οι πράξεις του αποσκοπούσαν στην ανάμειξη του ελληνικού με τον κόσμο και στην ένωσή τους κάτω από μια ισχυρή . Έκανε αποδεκτές τις τοπικές , τις και το διαφορετικό τρόπο άσκησης της εξουσίας για κάθε λαό. Διατήρησε το θεσμό των αναθέτοντας τη διοίκησή τους σε ηγεμόνες. Με αυτόν τον τρόπο επιδίωξε να δημιουργήσει μια καινούργια διοικητική παράδοση.