Ποια ήταν η πολιτική του Μ. Αλεξάνδρου στον στρατιωτικό και στον οικονομικό τομέα;

© Εύη Πεπέ, φιλόλογος αρχική   ιστορία

Συμπλήρωσε τα κενά επιλέγοντας την κατάλληλη λέξη από την αναδυόμενη λίστα.
Στον στρατιωτικό τομέα, για τον οποίο η εικόνα που έχουμε είναι πιο ολοκληρωμένη, ο χαρακτηρισμός του Αλέξανδρου ως στρατηγού με σκέψη δεν ανταποκρίνεται μόνο στο έργο των ορισμένων περιοχών, αλλά κυρίως στην εφαρμογή κατάλληλου σχεδιασμού για την του αντιπάλου, τόσο στις κατά μέτωπο συγκρούσεις όσο και στις πόλεων.
Στον οικονομικό τομέα, προώθησε το σύστημα της οικονομίας και εγκατέλειψε την ιδέα του αυτοκρατορικού . Οι σατράπες πλέον με τη συγκέντρωση των φόρων και τη διαχείριση του δημόσιου πλούτου. Στη θέση της σατραπείας, που ήταν μέχρι εκείνη την εποχή και , δημιούργησε τη με περισσότερες από μια σατραπείες. Οι θησαυροί που συγκεντρώνονταν μεταβάλλονταν σε χρυσό . Έτσι δημιουργήθηκε νομισματικό σύστημα στην απέραντη αυτοκρατορία.