Ποια ήταν η συμβολή της εκστρατείας του Μ. Αλεξάνδρου στον πολιτισμό;

© Εύη Πεπέ, φιλόλογος αρχική   ιστορία

Συμπλήρωσε τα κενά επιλέγοντας την κατάλληλη λέξη από την αναδυόμενη λίστα.
Στον πολιτιστικό τομέα, με τη διάδοση της ελληνικής και του ελληνικού πολιτισμού, την πολιτιστικών στοιχείων από την παράδοση των λαών της , την νέων πόλεων που εξελίχθηκαν σε εμπορικά και πνευματικά κέντρα, τις περιοχών, την επιθυμία για - όπως αποδείχθηκε από τη συμμετοχή στην εκστρατεία και ερευνητών - διαμορφώθηκαν οι προϋποθέσεις που έδωσαν στην εκστρατεία του Αλεξάνδρου τη διάσταση της ένοπλης .
Το έργο του άφησε ανεξίτηλα ίχνη για τους επόμενους αιώνες και αποτέλεσε την τομή για μια διαφορετική πορεία των λαών της Ανατολής και της Μεσογείου. Η μορφή και η δράση του συνυφάνθηκαν με τη λαϊκή και δημιούργησαν το θρύλο ενός μυθικού ήρωα στην παράδοση .