Ποια ήταν η σχέση των Μυκηναίων με την Τρωική εκστρατεία;

© Εύη Πεπέ, Φιλόλογος

αρχική   ιστορία

Οι βλέψεις των Μυκηναίων στράφηκαν και στα . Οι επαφές με τον Πόντο, απ' όπου προμηθεύονταν πρώτες ύλες και κυρίως , τους συνδέουν με την περίφημη τρωική εκστρατεία. Είναι πιθανό με τον πόλεμο αυτό οι Αχαιοί να επιδίωκαν τον των στενών του . Η αρχαία ελληνική παράδοση χρονολογούσε την εκστρατεία στα π.Χ. την εποχή δηλαδή που αρχίζει η κρίση του μυκηναϊκού κόσμου. Το πιθανότερο είναι να συνέβη προς τα τέλη του αι. π.Χ., όταν οι Μυκηναίοι βρίσκονταν στο της δύναμης τους. Η μυκηναϊκής εγκατάστασης στην περιοχή της Τρωάδας μας οδηγεί στη σκέψη ότι λόγοι οδήγησαν τους Έλληνες στο δρόμο της επιστροφής για τις πατρίδες τους.