Ίωνες-Δωριείς.
 Να αντιστοιχίσετε τους όρους της αριστερής στήλης με τις προτάσεις στη δεξιά στήλη.

© Εύη Πεπέ, φιλόλογος
αρχική   ιστορία