2η άσκηση για τα πνεύματα doc

θεωρία για τα πνεύματα ασκήσεις γραμματικής