Είσοδος Γυμνάσιο Λύκειο Γραμματική Συντακτικό Ασκ. Γραμματικής Ασκ. Συντακτικού

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ασκήσεις Γραμματικής Αρχαίας Ελληνικής

Περισσότερες από 500 Ασκήσεις Γραμματικής Αρχαίας Ελληνικής κατάλληλες και για διαδραστικούς πίνακες

Δεν επιτρέπεται η αναδημοσίευση ή ενσωμάτωση των ασκήσεων σε ιστοχώρους ή ιστολόγια με εμπορικό ή κερδοσκοπικό περιεχόμενο

Βαθμός δυσκολίας των ασκήσεων: * απλή, ** μέτρια, *** δύσκολη    Ασκήσεις για τα ουσιαστικά της α' κλίσης


    Ασκήσεις για τα ουσιαστικά της β' κλίσης

    Ασκήσεις για τα ουσιαστικά της α' και β' κλίσης


    Ασκήσεις για τα συνηρημένα ουσιαστικά της α' και β' κλίσης


    Ασκήσεις για τα ουσιαστικά της γ' κλίσης


    Γενικές ασκήσεις για τα ουσιαστικά


    Ασκήσεις για τα ανώμαλα ουσιαστικά
    Ασκήσεις για τα τριτόκλιτα επίθετα


    Ασκήσεις για τα ανώμαλα επίθετα


    Ασκήσεις για τα παραθετικά των επιθέτων και των επιρρημάτων

129 Ασκήσεις για την ενεργητική φωνή


   Ασκήσεις για την οριστική ενεργητικής φωνής


    Ασκήσεις για την υποτακτική ενεργητικής φωνής


    Ασκήσεις για την ευκτική ενεργητικής φωνής


    Ασκήσεις για την προστακτική ενεργητικής φωνής


    Ασκήσεις για την οριστική, υποτακτική, ευκτική


    Ασκήσεις για το απαρέμφατο και τη μετοχή ενεργητικής φωνής


104 Ασκήσεις για τη μέση φωνή

    Ασκήσεις για την οριστική μέσης φωνής


    Ασκήσεις για την υποτακτική μέσης φωνής


    Ασκήσεις για την ευκτική μέσης φωνής


    Ασκήσεις για την προστακτική μέσης φωνής


    Ασκήσεις για το απαρέμφατο μέσης φωνής


    Ασκήσεις για τη μετοχή μέσης φωνής


    Ασκήσεις γενικές μέσης φωνής


    Ασκήσεις για την ενεργητική και τη μέση φωνή


    Ασκήσεις για την παθητική φωνή


    Ασκήσεις για τον ενεργητικό, μέσο και παθητικό αόριστο β'    α' τάξη


    β' τάξη


    γ' τάξη


    Σε όλες τις τάξειςΑνακοίνωση

Οι λεξιλογικές ασκήσεις, όπως και οι ασκήσεις της γραμματικής και του συντακτικού είναι κατάλληλες για διαδραστικούς πίνακες
Όποιος εκπαιδευτικός ή μαθητής θέλει να δημοσιεύσει μια άσκηση (λεξιλογική, γραμματικής ή συντακτικού), μπορεί να τη γράψει σε έγγραφο (doc) και να τη στείλει στη διεύθυνση:

Εννοείται ότι θα διαφυλαχθούν τα πνευματικά δικαιώματα, φέροντας το όνομα του δημιουργού.