Αγγεία α'  Αντιστοίχισε τις εικόνες των αγγείων με τις ονομασίες τους.
αγγεία   αρχική