Προτάσεις ως προς τα συστατικά / δομή

δηλαδή απλή, ελλειπτική, επαυξημένη

 Νέα Ελληνική Γλώσσα

 

αρχική