Ελληνικός πολιτισμός

Νεοελληνική Γλώσσα

Αρχική • Είσοδος • Μάχες • Χάρτες • Τέχνη • Ιστορία • Ν.Ε. Γλώσσα • Λογοτεχνία • Παιχνίδια • Συνδέσεις

Οδύσσεια • Ηρόδοτος • Ιλιάδα • Ανθολόγιο Β' • Ελένη • Ανθολόγιο Γ' • Θεματογραφία • Αρχ. Γυμνασίου • Αρχ. Λυκείου

 

 

Οποιαδήποτε κριτική είναι καλοδεχούμενη, αρκεί να πατήσετε εδώ.

Προτεινόμενο πρόγραμμα περιήγησης: mozilla firefox

 

Θεωρία για τη γραμματική και το συντακτικό της νέας ελληνικής

 

Θεωρία για τη γραμματική
(μορφολογία)

 

Φθόγγοι, Φωνήεντα και Σύμφωνα, Γράμματα

Τονισμός και τονικά σημάδια

Πάθη φωνηέντων και συμφώνων

Οριστικό και αόριστο άρθρο

Ουσιαστικό και κλίση του ουσιαστικού

Επίθετο και κλίση του επιθέτου

Τα παραθετικά του επιθέτου

Αντωνυμίες και κλίση των αντωνυμιών

Το επίρρημα και τα παραθετικά του

Οι σύνδεσμοι

Τα αριθμητικά

Οι προθέσεις

Τα μόρια

Επιφωνήματα

 

Το ρήμα

Οι φωνές, οι συζυγίες και οι τάξεις του ρήματος

Το ρήμα και οι διαθέσεις του

Οι εγκλίσεις του ρήματος

Το θέμα του ρήματος

Η αύξηση του ρήματος

Οι χρόνοι του ρήματος και το ποιόν ενέργειας

Η κλίση του ρήματος

Τα ρ. είμαι, έχω

Κατάλογος ανώμαλων ρημάτων

 

Στίξη

Τα σημεία στίξης

 

Θεωρία για το συντακτικό (σύνταξη)

 

Το υποκείμενο του ρήματος

Το κατηγορούμενο

Το αντικείμενο του ρήματος

Σύνδεση των προτάσεων

Πρόταση, Είδη προτάσεων

Δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις

Δευτερεύουσες επιρρηματικές προτάσεις

Δευτερεύουσες αναφορικές προτάσεις

Παράθεση και Επεξήγηση

Επιθετικός και κατηγορηματικός

Ετερόπτωτοι προσδιορισμοί

 

Ορθογραφία

 

Κανόνες ορθογραφίας του ρήματος και των μετοχών

Κανόνες ορθογραφίας των ουσιαστικών
Ορθογραφία των επιθέτων

Ορθογραφία της προστακτικής

 

Καταγωγή των λέξεων

 

Παραγωγή Σύνθεση

 

Ύφος

 

Σχήματα Λόγου στα Νέα Ελληνικά

 

 

Σύμφωνα με τα σχολικά βιβλία του Γυμνασίου

Α' Γυμνασίου

1η εν.

Πρόταση, Είδη προτάσεων

Επανάληψη 1ης ενότητας © Νίκος Κετσετζόγλου

4η εν.

Ουσιαστικό και κλίση του ουσιαστικού

Επίθετο και κλίση του επιθέτου

Επιθετικός και κατηγορηματικός

5η εν.

Οι χρόνοι του ρήματος και το ποιόν ενέργειας

Οι φωνές, οι συζυγίες και οι τάξεις του ρήματος

Το ρήμα και οι διαθέσεις του

Το κατηγορούμενο

6η εν.

Παράθεση και Επεξήγηση

Ετερόπτωτοι προσδιορισμοί

7η εν.

Οριστικό και αόριστο άρθρο

 

Β' Γυμνασίου

1η εν.

Το υποκείμενο του ρήματος

Παραγωγή με αχώριστα μόρια

2η εν.

Οι εγκλίσεις του ρήματος

Οι χρόνοι του ρήματος και το ποιόν ενέργειας

Τα είδη των συνθέτων - Η μορφή των συνθέτων - Το συνθετικό φωνήεν

3η εν.

Οι φωνές, οι συζυγίες και οι τάξεις του ρήματος

Το α' συνθετικό

4η εν.

Το ρήμα και οι διαθέσεις του

Το αντικείμενο του ρήματος

5η εν.

Οι βαθμοί των επιθέτων

Οι βαθμοί των επιρρημάτων

Οι φωνές, οι συζυγίες και οι τάξεις του ρήματος

Το α' συνθετικό

6η εν.

Αντωνυμίες και κλίση των αντωνυμιών

8η εν.

Παρασύνθετα και πολυλεκτικά σύνθετα

 

 

Γ' Γυμνασίου

1η εν.

Σύνδεση των προτάσεων

2η εν.

Δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις

4η εν.

Δευτερεύουσες αναφορικές προτάσεις

5η, 6η, 7η

Δευτερεύουσες επιρρηματικές προτάσεις

Τα σημεία στίξης

Σχήματα Λόγου στα Νέα Ελληνικά

 

 

Ακολουθούν περισσότερες από 180 ασκήσεις
* εύκολη,
** δύσκολη,
*** αρκετά δύσκολη)

 

  Ασκήσεις ορθογραφίας της νέας ελληνικής

  Ασκήσεις για το άρθρο

Ασκήσεις για το ουσιαστικό και την κλίση των ουσιαστικών

Ασκήσεις για την κλίση και τα παραθετικά των επιθέτων

Ασκήσεις για τη διάκριση του ουσιαστικού από το επίθετο

Ασκήσεις για τα επιρρήματα

Ασκήσεις για τις αντωνυμίες

Ασκήσεις για το ρήμα και τις διαθέσεις, τις φωνές, τις συζυγίες, την τάξη, τους χρόνους

Ασκήσεις για τους συνδέσμους

Ασκήσεις για τα αριθμητικά

Ασκήσεις για τις προθέσεις

Ασκήσεις για το κατηγορούμενο

Ασκήσεις για το αντικείμενο

Ασκήσεις για το κατηγορούμενο του αντικειμένου

Ασκήσεις για τις προτάσεις και τα είδη τους ως προς τη δομή, σημασία, ποιότητα, κύριες - δευτερεύουσες

Ασκήσεις για τις δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις

Ασκήσεις για τις δευτερεύουσες επιρρηματικές προτάσεις

Ασκήσεις για τις ονοματικές και επιρρηματικές προτάσεις

Ασκήσεις για τους προσδιορισμούς
(γενική προσδιοριστική, παράθεση, επεξήγηση, επιθετικός, κατηγορηματικός)

Ασκήσεις για την παραγωγή και τη σύνθεση

Ασκήσεις για τη στίξη