Πώς βρίσκουμε τους κύριους όρους της πρότασης

δηλαδή το υποκείμενο, το αντικείμενο ή το κατηγορούμενο

 Νέα Ελληνική Γλώσσα

 

αρχική