Πώς βρίσκουμε τους κύριους όρους της πρότασης
δηλαδή το υποκείμενο, το αντικείμενο ή το κατηγορούμενο

Νέα Ελληνική Γλώσσα αρχική