Άσκηση στην ερωτηματική αντωνυμία τίς, τίς, τί και στην αόριστη τὶς, τὶς, τὶ άσκηση