© Ελληνικός Πολιτισμός

Να αντιστοιχίσετε τους ρηματικούς τύπους της στήλης Α΄ με τη γραμματική αναγνώριση που τους αντιστοιχεί στη στήλη Β΄:  doc

Ασκήσεις  Αρχική

γεγραμμένοι ἦτε
ἀντιταξώμεθα
ὑποδέξωνται
ἅψηται
βεβουλευμένον ᾖ
πιστεύῃ