Να εντάξετε τα παρακάτω ουσιαστικά σε κατηγορίες ουσιαστικών της γ΄ κλίσης και στη συνέχεια να τα κλίνετε: τὸ σῶμα, ἡ φράσις

Αρχική   Ασκήσεις   επόμενη

τὸ σῶμα: κατηγορία:

ἡ φράσις: κατηγορία:

ενικός αριθμός πληθυντικός αριθμός ενικός αριθμός πληθυντικός αριθμός
τὸ σῶματὰ σώμἡ φράσις αἱ φράσ
τοῦ σώμτῶν σωμτῆς φράστῶν φράσ
τῷ σώμτοῖς σώμτῇ φράσταῖς φράσ
τὸ σῶμτὰ σώμτὴν φράστὰς φράσ
ὦ σῶμὦ σώμὦ φράσὦ φράσ