Συμπληρώνοντας τα ζητούμενα στα τετραγωνίδια θα σχηματίσετε στην έγχρωμη στήλη μια λέξη που σημαίνει στην α.ε. τη «φυλακή»

Ασκήσεις  Αρχική

Πάτα σ΄ ένα αριθμό και συμπλήρωσε την απάντηση. Αφού συμπληρώσεις το σταυρόλεξο, πάτα ΕΛΕΓΧΟΣ, για να ελέγξεις τις απαντήσεις σου.

 

 

 

 

    α          

   

      
   β                
    γ                             
     δ                
ε                           
στ                    

Οριζόντια

α. Απαρέμφατο μέλλοντα ρ. λύω
β. Απαρέμφατο αορίστου ρ. ῥάπτω
γ. Απαρέμφατο παρακειμένου ρ. πράττω
δ. Ονομαστική ενικού θηλυκής μετοχής παρακειμένου ρ. κόπτω
ε. Γενική ενικού αρσενικής μετοχής ενεστώτα ρ. ῥίπτω
στ. Γενική ενικού θηλυκής μετοχής αορίστου ρ. πείθω