Να εντοπίσετε στο παρακάτω κείμενο τις μετοχές της ε.φ.

Ασκήσεις  Αρχική

Κάνε κλικ πάνω σ' εκείνη τη λέξη που νομίζεις πως είναι μετοχή ε.φ.. Για να περάσεις στο επόμενο σκέλος της άσκησης πρέπει να τελειώσεις πρώτα μ' αυτήν.

Τὸ δὲ γεννηθὲν οὐκ ἦν κύριος ὁ τρέφειν, ἀλλ’ ἔφερε εἰς τόπον τινὰ λέσχην καλούμενον, ἐν ὧ καθήμενοι τῶν φυλετῶν οἱ πρεσβύτατοι (= οι γεροντότεροι από τούς αρχηγούς των φυλών) (= αφού εξέταζαν) τὸ παιδάριον, εἰ μὲν εὐπαγὲς εἴη (= άν ήταν αρτιμελές) καὶ ῥωμαλέον, τρέφειν ἐκέλευον.