Να αντιστοιχίσετε τα ρήματα της στήλης Α΄, με τη γραμματική αναγνώρισή τους στη στήλη Β΄: doc

αρχική ασκήσεις

Α

Β

λέγητε
ὦσιν
πράξωμεν
παραμεμενηκώς ᾖ