Να αντιστοιχίσετε τα ρήματα της στήλης Α΄, με τη γραμματική αναγνώρισή τους στη στήλη Β΄: doc

Α
λέγητε
ὦσιν
πράξωμεν
παραμεμενηκώς ᾖ
Β
β΄ πληθ. υποτ. ενεστ.
γ΄ πληθ. υποτ. ενεστ.
α΄ πληθ. υποτ. αορ.
γ΄ εν. υποτ. παρακ.