Να αντιστοιχίσετε τα ουσιαστικά με τις πτώσεις τους άσκηση

Ασκήσεις  Αρχική

1. σταδίους
2. Λουκιανός
3. ποταμῶν
4. νήσῳ
5. τυροῦ