Αφού αναγνωρίσετε γραμματικά τους παρακάτω τύπους αορίστου, να επιλέξετε τον κατάλληλο για να συμπληρώσετε τις προτάσεις doc

Ασκήσεις  Αρχική