2η άσκηση στα συμφωνόληκτα τριτόκλιτα επίθετα.
Συμπλήρωσε τα κενά με τον κατάλληλο τύπο του επιθέτου

Ασκήσεις  αρχική

1. Τὰ τῶν φίλων ἅπα (ἅπας) κοινά.
2. Οἱ τοῦ Δημοσθένους λόγοι χαρί (χαρίεις) εἰσιν.
3. Τοὺς ποιητὰς οὐκ ἄκον (ἄκων) ἀναγιγνώσκομεν.
4. Ἡ πενία τοῖς πέν (πένης) οὐκ αἰσχύνην φέρει.
5. Δικαίοις ἄρχουσι ἑκόν (ἑκὼν) οἱ ἄνθρωποι πείθονται.
6. Οἱ ἀκρατ (ἀκρατὴς) γίγνονται προδόται τῆς ἰδίας ὑγείας.
7. Φύλαττε τὸ μὲν σῶμα ὑγι (ὑγιὴς), τὴν δὲ ψυχὴν εὐσεβ (εὐσεβὴς).
8. Οἱ θεοὶ τοῖς εὐσεβ (εὐσεβὴς) εἰσίν εὐμεν (εὐμενὴς, αρσ. ονομ. πληθ.),
τοῖς δ' ἀσεβ (ἀσεβὴς) φοβεροί.