2. Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις της στήλης Α′ με τις κατάλληλες από τη στήλη Β′:

1. ζευγαρωτή
2. συζυγείς
3. τους ζυγούς
4. συζυγική
5. ζυγαριά
6. διαζευκτικός
7. παίρνω
8. ρήματα