Α' τάξη, 15η ενότητα, Η μεταμόρφωση του Λευκίππου

Αντωνίνος Λιβεράλις, «Μεταμορφώσεων Συναγωγή» (διασκευή)


 

 

 

 

 

Για τη σχολική χρονιά 2017-2018 δεν προβλέπεται να διδαχθεί η ενότητα