Β τάξη, 17η ενότητα, Το πάθημα των ερωδιών

Παράφρασις τῶν τοῦ Διονυσίου Ἰξευτικῶν 2.9

Για τη σχ. χρονιά 2017-18 δε θα διδαχθεί η ενότητα.

Λίγα λόγια για το κείμενο.

Στους ερωδιούς αναφέρεται το κείμενο, στις συνήθειές τους, την προσφορά τους στα άλλα πουλιά, τη σημασία τους για τους ανθρώπους, αλλά και την τιμωρία τους από τον Ποσειδώνα για την περηφάνια τους.

Εισαγωγικό σημείωμα

Ο Διονύσιος ο Περιηγητής ήταν Αλεξανδρινός και έζησε πιθανώς στα χρόνια του αυτοκράτορα Αδριανού (2ος αι. μ.Χ.). Το έμμετρο διδακτικό έπος του Περιήγησις τῆς Οἰκουμένης αγαπήθηκε ιδιαίτερα, πιθανώς χρησιμοποιήθηκε ως διδακτικό εγχειρίδιο και παραφράστηκε (αποδόθηκε ελεύθερα) στη Λατινική. Στα, επίσης έμμετρα, Ἰξευτικά του περιγράφει τα είδη και τις συνήθειες των πουλιών. Από την παράφρασή τους στην Ελληνική, που έγινε κατά τη βυζαντινή εποχή, προέρχεται το απόσπασμα που θα μελετήσετε. Σύμφωνα με άλλη εκδοχή το έργο γράφτηκε από τον Διονύσιο τον Φιλαδελφέα.

 

 Το κείμενο

Φίλτατοι δ’ εἰσὶν οἱ ἐρῳδιοὶ τοῖς ἀνθρώποις καὶ προσημαίνουσιν εὐδίαν τε καὶ χειμῶνα, μάλιστα πρὸς ἐκεῖνο τὸ μέρος, ὅθεν ἄν μέλλῃ σφοδρότατος ἄνεμος πνεῖν, ἐπὶ τοῖς στήθεσι τὰς κεφαλὰς κατακλίνοντες. Ναύτης γοῦν οὐκ ἄν ποτε ἑκὼν ἐρῳδιὸν ἀποκτείνειεν, ἐπειδὴ πιστεύονται τοῖς ἁλιεῦσιν ἐν τῇ θαλάττῃ σημαίνειν, ὁπόσα τοῖς θηραταῖς ἐπὶ τῆς γῆς οἱ ἱέρακες. Φασί δ’ αὐτούς, καὶ ἡνίκα μία τροφὴ πᾶσιν ἦν τοῖς ὀρνέοις, πρώτους βορὰν ἐκ τῶν ὑδάτων εὑρεῖν, καὶ παρ’ αὐτῶν τοὺς λοιποὺς πάντας ἐκδιδαχθῆναι· ἐπὶ δὲ τῇ τέχνῃ μεγαλαυχήσαντας καὶ οὐδ’ αὐτὸν εἰπόντας ὑπὲρ νήξεως ἐρίζειν δύνασθαί σφισι τὸν Ποσειδῶνα τὴν ἐπιστήμην ἀποβαλεῖν τοῦ θεοῦ μηνίσαντος.

 


Κάνε κλικ στις φωτογραφίες για μεγέθυνση

 

Ερωτήσεις

 

1. Ποιες υπηρεσίες προσφέρουν οι ερωδιοί στους ανθρώπους;

 

2. Ποια ιδιαίτερη σχέση έχουν οι ναυτικοί με τους ερωδιούς;

 

3. Σε ποιον τομέα υπήρξαν πρωτοπόροι οι ερωδιοί και πώς έχασαν την ιδιότητα που τους έκανε να ξεχωρίζουν;

 

4. Γνωρίζετε από την αρχαία ελληνική μυθολογία άλλα παραδείγματα έριδας μεταξύ θεών και ζώων ή θεών και ανθρώπων;

 

Πληροφορίες - Υλικό - Λεξικά

Το αρχαίο κείμενο, λεξιλογικές επισημάνσεις και απόδοση νοήματος

Είδη προτάσεων, Συντακτική ανάλυση

Επεξεργασία Κειμένου

B1 Λεξιλογικά

Β2 Ετυμολογικά

Γ' Γραμματική - Συντακτικό - Ασκήσεις

Παράλληλα κείμενα
Ὁ θεὸς καὶ ἡ φύσις οὐδὲν μάτην
(άσκοπα) ποιοῦσιν.

Ἀριστοτέλης, Περὶ Οὐρανοῦ 27 1a 33