Να βρεθούν: α) το απρόσωπο ρήμα, το υποκείμενό του, β) το υποκείμενο των απαρεμφάτων doc