Να γραφτούν τα συνηρημένα ουσιαστικά της β' κλίσης στην πτώση που ζητείται άσκηση

Ασκήσεις  αρχική 

Διάλεξε την κατάλληλη λέξη από την αναδυόμενη λίστα.
ὁ πλοῦςοἱ πλὁ ῥοῦς τοῖς ῥ
ἡ πρόχουςτῶν πρόχὁ ἔκπλους τοὺς ἔκπλ
ὁ θυγατριδοῦςοἱ θυγατριδἡ κυνῆ ταῖς κυν
τὸ κανοῦντὰ κανὁ κατάρρους τῶν κατάρρ
ἡ μνᾶταῖς μνὁ Ἑρμῆς τῶν Ἑρμ