Είσοδος Αρχ. Γυμνασίου Αρχ. Λυκείου Γραμματική Συντακτικό Ασκήσεις Γραμματικής Ασκήσεις Συντακτικού

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ασκήσεις Συντακτικού Αρχαίας Ελληνικής

Περισσότερες από 180 Ασκήσεις Συντακτικού Αρχαίας Ελληνικής κατάλληλες και για διαδραστικούς πίνακες

Δεν επιτρέπεται η αναδημοσίευση ή ενσωμάτωση των ασκήσεων σε ιστοχώρους ή ιστολόγια με εμπορικό ή κερδοσκοπικό περιεχόμενο


    Μονόπτωτα ρήματα

Δίπτωτα ρήματα

Να βρεις το υποκείμενο, τα αντικείμενα, την πτώση τους και ποιο είναι άμεσο και έμμεσο (1η δεκάδα) Να βρεις το υποκείμενο, τα αντικείμενα, την πτώση τους και ποιο είναι άμεσο και έμμεσο (2η δεκάδα) Να βρεις το υποκείμενο, τα αντικείμενα, την πτώση τους και ποιο είναι άμεσο και έμμεσο (3η δεκάδα) Να βρεις το υποκείμενο, τα αντικείμενα, την πτώση τους και ποιο είναι άμεσο και έμμεσο (4η δεκάδα) Να βρεις το υποκείμενο, τα αντικείμενα, την πτώση τους και ποιο είναι άμεσο και έμμεσο (5η δεκάδα) Να βρεις το υποκείμενο, τα αντικείμενα, την πτώση τους και ποιο είναι άμεσο και έμμεσο Στις παρακάτω φράσεις να βρείτε τα αντικείμενα των προτάσεων και να χαρακτηρίσετε τα ρήματα ως μονόπτωτα ή δίπτωτα Β' 08, 7η Να βρεις τα αντικείμενα και να προσδιορίσεις ποιο είναι άμεσο και ποιο έμμεσο (Β' 08, 8η) Να μεταφέρετε τις λέξεις που δίνονται στην παρένθεση στην πτώση που ζητείται και να δηλώσετε αν αυτές είναι τα άμεσα ή τα έμμεσα αντικείμενα των ρημάτων από τα οποία εξαρτώνται (Β' 08, 9η) Να συμπληρώσετε τις παρακάτω πρ. με τα αντικείμενα που λείπουν στην πτώση που ζητείται (Β' 08, 10η) Στις παρακάτω φράσεις να εντοπίσετε τα αντικείμενα και να τα διακρίνετε σε άμεσο και έμμεσο (Β' 10, 12η) Στα επόμενα παραδείγματα ποια ρήματα είναι δίπτωτα και ποια μονόπτωτα; (Α' Λυκείου) Στα παρακάτω παραδείγματα να αναγνωρίσετε τα σύστοιχα αντικείμενα και τα κατηγορούμενα του αντικειμένου (Α' Λυκείου)

 

    Γενικά για τους προσδιορισμούς

    για τους ομοιόπτωτους

    για τους ετερόπτωτους

    για τους εμπρόθετουςΆσκηση για το είδος και το συντακτικό ρόλο των ονοματικών προτάσεων Να βρεθεί το είδος και ο συντακτικός ρόλος των ονοματικών προτάσεων Άσκηση για το συντακτικό ρόλο των ειδικών προτάσεων Άσκηση για τις ενδοιαστικές (συντακτικός ρόλος, τι εκφράζουν) Άσκηση για τις πλάγιες ερ. (συντακτικός ρόλος, είδος άγνοιας, μονομερείς ή διμερείς) Άσκηση για το συντακτικό ρόλο των αναφορικών ονοματικών προτάσεων Άσκηση για την επιρρηματική σημασία των αναφορικών προτάσεων Να βρεθεί το είδος των επιρρηματικών προτάσεων Να βρεθούν οι τελικές, αιτιολογικές, συμπερασματικές και εναντιωματικές προτάσεις Άσκηση στις αιτιολογικές, τελικές, συμπερασματικές, εναντιωματικές, παραχωρητικές Άσκηση στις υποθετικές, χρονικές, τελικές, αιτιολογικές Να αναγνωριστούν οι χρονικές, υποθετικές και αναφορικές πρ.. Υποθετικοί Λόγοι: 1η άσκηση, αντιστοίχηση των ειδών Υποθετικοί Λόγοι: 2η άσκηση, προσδιορισμός του είδους Υποθετικοί Λόγοι: 3η άσκηση, μετατροπή στα είδη Υποθετικοί Λόγοι: 4η άσκηση, λανθάνοντες υποθετικοί λόγοι Υποθετικοί Λόγοι: 5η άσκηση, εντοπισμός των εξαρτημένων υποθετικών λόγων Υποθετικοί λόγοι: 6η άσκηση, Να εντοπιστεί το είδος των υποθετικών λόγων Άσκηση για την έλξη του αναφορικού

    Ασκήσεις σχολικού βιβλίου γυμνασίου

Άσκηση για το είδος του μορίου ἄν (Γ', 9η εν. 1η) Άσκηση για το είδος του μορίου ἄν (Γ', 9η εν. 2η) Να εντοπίσετε στις ακόλουθες περιόδους τις λέξεις που εισάγουν δευτ. πρ. (Β' 3, 7η) Άσκηση στις δευτ. ονοματικές πρ. (Γ', 9η εν. 3η) Άσκηση στις δευτ. ονοματικές ειδικές πρ. (Γ', 9η εν. 4η)  Άσκηση στις δευτ. ονοματικές ενδοιαστικές πρ. (Γ', 9η εν. 5η) Άσκηση στις δευτ. ονοματικές πλάγιες ερωτηματικές πρ. (Γ', 9η εν. 6η) Άσκηση στις δευτ. ονοματικές αναφορικές πρ. (Γ', 9η εν. 7η) άσκηση στις επιρρ. αιτιολογικές, τελικές, συμπερασματικές, εναντιωματικές - παραχωρητικές πρ. (1η) (Γ', 10η εν.) άσκηση στις επιρρ. αιτιολογικές, τελικές, συμπερασματικές, εναντιωματικές - παραχωρητικές πρ. (2η) (Γ', 10η εν.) άσκηση στις επιρρ. αιτιολογικές πρ. (3η) (Γ', 10η εν.) άσκηση στις επιρρ. τελικές πρ. (4η) (Γ', 10η εν.) άσκηση στις επιρρ. συμπερασματικές πρ. (5η) (Γ', 10η εν.) άσκηση στις επιρρ. εναντιωματικές - παραχωρητικές πρ. (6η) (Γ', 10η εν.) άσκηση στις επιρρ. χρονικές, υποθετικές, αναφορικές πρ. (1η) (Γ', 11η εν.) άσκηση στις επιρρ. χρονικές, υποθετικές, αναφορικές πρ. (2η) (Γ', 11η εν.) άσκηση στις επιρρ. χρονικές πρ. (4η) (Γ', 11η εν.) άσκηση στις επιρρ. αναφορικές πρ. (5η) (Γ', 11η εν.) Να αντιστοιχίσετε τις κύριες πρ. με τις δευτ.. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των δευτ. προτ. (Γ', 12η εν., 7η) Να αναγνωρίσετε τις δευτ. πρ. (Γ', 12η εν., 8η)


Να βρεθεί το είδος των μετοχών (επιθετική, επιρρηματική, κατηγορηματική) 1η Να βρεθεί το είδος των μετοχών (επιθετική, επιρρηματική, κατηγορηματική) 2η Να βρεθεί το είδος των μετοχών (χρονική, τελική κ.τ.λ.) 3η Να βρεθεί το είδος των μετοχών (χρονική, τελική κ.τ.λ.) 4η Να βρεθεί το είδος των μετοχών (χρονική, τελική κ.τ.λ.) Να γραφτεί  η κατηγορηματική μετοχή στη σωστή πτώση (1η) Να γραφτεί  η κατηγορηματική μετοχή στη σωστή πτώση (2η) Να γραφτεί το υποκείμενο της μετοχής στη σωστή πτώση (1η) Να γραφτεί το υποκείμενο της μετοχής στη σωστή πτώση (2η) Μετοχή απόλυτη ή συνημμένη; Να χαρακτηρίσετε τις μετοχές ως συνημμένες ή απόλυτες: Άσκηση στις επιρρηματικές-κατηγορηματικές, συνημμένες ή απόλυτες Άσκηση στην πτώση της κατηγορηματικής μετοχής Να χαρακτηριστούν οι μετοχές στις παρακάτω πρ. © Εύη Πεπέ Να υπογραμμίσετε τις κατηγορηματικές μετοχές και το ρήμα το οποίο συμπληρώνουν (Β' 9, 1η) Άσκηση στη συνημμένη και απόλυτη μετοχή Να αναγνωρίσετε το είδος των μετοχών (Β' 10, 11η) Να αναγνωρίσετε συντακτικώς τις μετοχές (Β' 18, 9η) Να εντοπίσετε τις μετοχές στις παρακάτω φράσεις, να προσδιορίσετε το είδος τους (Α' 13, 4η) Να εντοπίσετε τις μετοχές και να βρεθεί το είδος τους, το υποκείμενό τους και αν είναι συνημμένες ή απόλυτες (Α΄ 18, 11η) Να εντοπίσετε τις μετοχές των παρακάτω φράσεων και να τις αναγνωρίσετε συντακτικά (Γ' 01, 7η)


Να εντοπίσετε τα απαρέμφατα ε.φ. και να αναγνωρίσετε το χρόνο και το είδος τους. (Α' 13, 1η) Να εντοπίσετε τα απαρέμφατα στις παρακάτω φράσεις και να προσδιορίσετε το είδος τους (Α' 13, 5η) Να αναγνωρίσετε τα απαρέμφατα των παρακάτω φράσεων Β' 10, 10η) Να αναγνωρίσετε συντακτικώς τα απαρέμφατα (Β' 18, 8η) Να εντοπίσετε τα απαρέμφατα και αφού δηλώσετε το είδος και τη συντακτική θέση τους, να αιτιολογήσετε την πτώση του υποκειμένου τους (Α΄ 18, 14η) Να βρείτε τα απαρέμφατα και να τα αναγνωρίσετε συντακτικά (Γ' 01, 6η) 1η. Να βρεθεί το είδος των απαρεμφάτων (ειδικό-τελικό) 2η. Να βρεθεί το είδος των απαρεμφάτων (ειδικό-τελικό) 3η. Να βρεθεί το είδος των απαρεμφάτων (ειδικό-τελικό) Βασική άσκηση για την ταυτοπροσωπία - ετεροπροσωπία 1η * Βασική άσκηση για την ταυτοπροσωπία - ετεροπροσωπία 2η * 1η άσκηση για την ταυτοπροσωπία - ετεροπροσωπία ** 2η άσκηση για την ταυτοπροσωπία - ετεροπροσωπία ** 3η άσκηση για την ταυτοπροσωπία - ετεροπροσωπία **


Ανακοίνωση

Οι λεξιλογικές ασκήσεις, όπως και οι ασκήσεις της γραμματικής και του συντακτικού είναι κατάλληλες για διαδραστικούς πίνακες
Όποιος εκπαιδευτικός ή μαθητής θέλει να δημοσιεύσει μια άσκηση (λεξιλογική, γραμματικής ή συντακτικού), μπορεί να τη γράψει σε έγγραφο (doc) και να τη στείλει στη διεύθυνση:

Εννοείται ότι θα διαφυλαχθούν τα πνευματικά δικαιώματα, φέροντας το όνομα του δημιουργού.