Ελληνικός Πολιτισμός

Περισσότερες από 180 Ασκήσεις Συντακτικού Αρχαίας Ελληνικής

κατάλληλες και για διαδραστικούς πίνακες

Είσοδος • Αρχαία • Θεωρία Γραμματικής • Ασκήσεις Γραμματικής • Θεωρία Συντακτικού • Ασκήσεις Συντακτικού

Οποιαδήποτε κριτική  είναι καλοδεχούμενη, αρκεί να πατήσετε εδώ.

Δεν επιτρέπεται η αναδημοσίευση ή ενσωμάτωση των ασκήσεων σε ιστοχώρους ή ιστολόγια με εμπορικό ή κερδοσκοπικό περιεχόμενο

Ασκήσεις για το κατηγορούμενο     (9)

Ασκήσεις για το αντικείμενο     (22)

Ασκήσεις για τους προσδιορισμούς     (36)

Ασκήσεις για τη σύνδεση των προτάσεων     (10)

Ασκήσεις για τις δευτευρεύουσες προτάσεις     (39)

Ασκήσεις για την απρόσωπη σύνταξη     (7)

Ασκήσεις για τη μετοχή     (21)

Ασκήσεις για την παθητική σύνταξη     (9)

Ασκήσεις για το απαρέμφατο    (13)

Ασκήσεις για τη μετατροπή του ευθύ λόγου σε πλάγιο και του πλάγιου σε ευθύ     (11)

Ασκήσεις γενικές     (2)