Να αντιστοιχήσεις τα είδη των υποθετικών λόγων

Όπου συναντάς πρόβλημα χρησιμοποίησε τη θεωρία
Εἰ ἐμμενεῖτε τοῖς πατρίοις νόμοις, ἀμυνεῖσθε τοὺς πολεμίους
Εἰ ἐνεμείνατε τοῖς πατρίοις νόμοις, ἠμύνασθε ἄν τοῖς πολεμίοις
Ἐὰν ἐμμείνητε τοῖς πατρίοις νόμοις, ἀμυνεῖσθε τοὺς πολεμίους
Ἐὰν ἐμμείνητε τοῖς πατρίοις νόμοις, ἀμύνεσθε τοὺς πολεμίους
Εἰ ἐμμείναιτε τοῖς πατρίοις νόμοις, ἀμύναισθε ἄν τοὺς πολεμίους
Εἰ ἐμμείναιτε τοῖς πατρίοις νόμοις, ἠμύνεσθε (ἄν) τοὺς πολεμίους
1ο είδος, το πραγματικό
2ο είδος, το αντίθετο του πραγματικού
3ο είδος, το προσδοκώμενο
4ο είδος, αόριστη επανάληψη στο παρόν ή στο μέλλον
5ο είδος, απλή σκέψη του λέγοντος
6ο είδος, αόριστη επανάληψη στο παρελθόν