Να αντιστοιχήσεις τα είδη των υποθετικών λόγων doc

Ασκήσεις  Αρχική

Όπου συναντάς πρόβλημα χρησιμοποίησε τη θεωρία
Εἰ ἐμμενεῖτε τοῖς πατρίοις νόμοις, ἀμυνεῖσθε τοὺς πολεμίους
Εἰ ἐνεμείνατε τοῖς πατρίοις νόμοις, ἠμύνασθε ἄν τοῖς πολεμίοις
Ἐὰν ἐμμείνητε τοῖς πατρίοις νόμοις, ἀμυνεῖσθε τοὺς πολεμίους
Ἐὰν ἐμμείνητε τοῖς πατρίοις νόμοις, ἀμύνεσθε τοὺς πολεμίους
Εἰ ἐμμείναιτε τοῖς πατρίοις νόμοις, ἀμύναισθε ἄν τοὺς πολεμίους
Εἰ ἐμμείναιτε τοῖς πατρίοις νόμοις, ἠμύνεσθε (ἄν) τοὺς πολεμίους