ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ,
Τραγούδια για την άλωση της Κωνσταντινούπολης

 

Του Αλέξανδρου και του Κωσταντή, Κισσάνης Θράκης

 
Αλέξανδρος ο βασιλιάς κι ο Κωσταντής αντάμα
 μαζ’ έτρωγαν, μαζ’ έπιναν σε μαρμαρένια τάβλα
 μαζ’ είχαν αλόγατά τς στο πλάγι τους δεμένα
 [Κι εκεί που τρώγαν κι έπιναν και που χαροκοπούσαν]
 κι ένα μικρό παιδόπουλο πααίνει και τους λέγει:
 Καλά τρώτε και πίνετε καλά γλεντοκοπάτε
 Μα ο Τούρκος πάτ’σε το Ρωμιό, πήρε τ’ βασιλοσύνη
 Αν πάτ’σε ο Τούρκος το Ρωμιό, πήρε και τ’ βασιλοσύνη
 τα ψάρια όπου ψένομεν στην κρύα βρύσ’ να πέσουν…
 [πηδούν τα ψάρια ‘π’ τον νταβά μισοτηγανισμένα
 κι απ’ τον Θιο ακούν λαλιά, η Πόλη θα τουρκέψει]