ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ,
Τραγούδια για την άλωση της Κωνσταντινούπολης

 

Της καλογριάς, Ηπείρου

 
Καλογριά τηγάνιζε ψαράκια στο τηγάνι
 και μια φωνή, ψιλή φωνή, απανωθιό της λέγει
 Πάψε γριά το μαγεριό κι η Πόλη θα τουρκέψει.
 Όταν τα ψάρια πεταχτούν και βγουν και ζωντανέψουν,
 τότε κι ο Τούρκος θα να μπει κι η Πόλη θα τουρκέψει.
 Τα ψάρια πεταχτήκανε, τα ψάρια ζωντανέψαν
 κι ο αμηράς εσέβηκεν με τ’ άλογο καβάλα.