ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ,
Τραγούδια για την άλωση της Κωνσταντινούπολης

 

Ναϊλοί εμάς, να βάι εμάς, Πόντου

 
Ναϊλοί εμάς, να βάι εμάς,
 οι Τούρκ’ την Πόλ’ επαίραν
 επαίραν το βασιλοσκάμν’, ελάγεν αφεντία.
 Μοιρολογούν τα εκκλησιάς, κλαίνε τα μοναστήρεα
 κι Άι Γιάννες ο Χρυσόστομον, κλαίει δερνοκοπάται.
 Μη κλαις μη κλαις Άι Γιάννε μου, και μη δερνοκοπάσαι
 η Ρωμανία πέρασεν, η Ρωμανία επάρθεν
 η Ρωμανία αν πέρασεν, ανθεί και φέρει κι άλλο
 η Ρωμανία αν πέρασεν πάλι θα ξανανθίσει...