ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ,
Τραγούδια για την άλωση της Κωνσταντινούπολης

 

Τρία καράβια φεύγουνι, Θράκης

 
Τρία καρά- κρουσταλλένια μου,
 τρία καράβια φεύγουνι
 που μέσα που την Πόλη,
 κλαίει καρδιά μας,
 κλαίει κι αναστενάζει.
 Το ’να φορτώνει το Σταυρό
 κι τ’ άλλο του Βαγγέλιου,
 του τρίτου του καλύτερου
 την Άγια Τράπεζά μας
 [μη μας την πάρουν τα σκυλιά
 κι μας τη μαγαρίσουν
 Η Παναγιά αναστέναξι
 κι δάκρυσαν οι ‘κόνις…]