Ισσός, 333 π.Χ.

Είσοδος Μάχες

 

Διαβάστε τα γεγονότα της μάχης της Ισσού, έτσι όπως τα παρουσιάζουν οι αρχαίες πηγές

 

 

Κάνε διπλό κλικ στο χάρτη
με τις κατακτήσεις του Αλέξανδρου

 

Τα γεγονότα σύμφωνα με τον Αρριανό

 

Τα γεγονότα σύμφωνα με τον Πλούταρχο

 

Τα γεγονότα σύμφωνα με το Διόδωρο το Σικελιώτη

 

Βίντεο χάρτης της μάχης