Αρχική Είσοδος

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

 

Διαβάστε από τις πηγές για τις μεγάλες μάχες του ελληνισμού

 

Αρχαία Ιστορία

 Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο
 Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο και τον Διόδωρο τον Σικελιώτη
 Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, τον Πλούταρχο και τον Διόδωρο τον Σικελιώτη
 Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, τον Πλούταρχο, τον Διόδωρο τον Σικελιώτη και τον Αισχύλο
 Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο και τον Διόδωρο τον Σικελιώτη
 Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο και τον Διόδωρο τον Σικελιώτη
 Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο και τον Διόδωρο τον Σικελιώτη
 Σύμφωνα με τον Αρριανό, τον Πλούταρχο και τον Διόδωρο τον Σικελιώτη
 Σύμφωνα με τον Αρριανό, τον Πλούταρχο και τον Διόδωρο τον Σικελιώτη
 Σύμφωνα με τον Αρριανό και τον Διόδωρο τον Σικελιώτη
 Σύμφωνα με τον Αρριανό, τον Πλούταρχο και τον Διόδωρο τον Σικελιώτη
 Αγαθοκλής, τύραννος των Συρακουσών, πόλεμος με τους Καρχηδόνιους. Σύμφωνα με τον Διόδωρο τον Σικελιώτη
 

Βυζαντινή Ιστορία

 Από τον Λέοντα Τριπολίτη, σύμφωνα με τον Ιωάννη Καμινιάτη. Από τους Τούρκους, σύμφωνα με τον Ιωάννη Αναγνώστη
 Σύμφωνα με τον Γεώργιο Ακροπολίτη και το Χρονικό του Μορέως
 Σύμφωνα με τους: Νικολό Μπαρμπάρο, Μιχαήλ Δούκα, Γεώργιο Φραντζή
 

Νεότερη Ιστορία

 Η προκήρυξη του Υψηλάντη στις 24/02/1821