Θερμοπύλες 480 π.Χ.

Είσοδος Μάχες

 

 Διαβάστε τα γεγονότα της μάχης των Θερμοπυλών, έτσι όπως τα παρουσιάζουν οι αρχαίες πηγές

 

 

Τα γεγονότα σύμφωνα με τον Ηρόδοτο

 

Τα γεγονότα σύμφωνα με το Διόδωρο το Σικελιώτη

 

Βίντεο χάρτης

 

Χάρτης των Θερμοπυλών