Ελληνικός πολιτισμός, Χάρτες
Χάρτης της μάχης του Μαραθώνα το 490 π.Χ.

 

Αρχική • Είσοδος • Επιστροφή στους Χάρτες

Η μάχη του Μαραθώνα πήγαινε στο βίντεο-χάρτη της μάχης του Μαραθώνα

 

Τα στρατόπεδα

Η παράταξη των αντιπάλων

Πρώτη φάση της μάχης

Υποχώρηση των περσικών άκρων και του ελληνικού κέντρου

Τα ηττημένα περσικά τμήματα φεύγουν προς τη θάλασσα

Η καταδίωξη του περσικού κέντρου

Υποχώρηση των Περσών

Οι Πέρσες προσπαθούν να επιβιβαστούν στα πλοία τους, ενώ διεξάγεται σκληρή μάχη

Νίκη των Ελλήνων