Ελληνικός πολιτισμός

αρχική  χάρτες

Χάρτης της Ελλάδας μετά τις συνθήκες Νεϊγί (1919), Σεβρών (1920)

κατακτήσεις  εδαφών

από Βουλγαρία

και από Τουρκία

και με περιοχή Σμύρνης