17. Ο Ι. Καποδίστριας ως κυβερνήτης της Ελλάδας

 


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός