18. Από την άφιξη του Όθωνα (1833) έως την 3η Σεπτεμβρίου 1843

 


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός