27. Το κίνημα στο Γουδί (1909)

 


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός