ΠΕΡΔΙΚΑ

ΚΑΤΑΛΟΝΙΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ

a d p

 

Έμβλημα με πέρδικα, 32 x 32,5 εκ., περίπου 75-25 π.Χ.

 

Μωσαϊκό έμβλημα από διαφορετικού χρώματος μικρές ψηφίδες με την τεχνική opus vermiculatum, σε τετράγωνη ασβεστολιθική πλάκα. Βρέθηκε στο δάπεδο ενός από τα βόρεια περιστυλιακά δωμάτια στην Οικία 1 της Ρωμαϊκής Πόλης.

Απεικονίζεται μια πέρδικα να αφαιρεί ένα περιδέραιο από κουτί ή πυξίδα. Πρόκειται για ένα πολύχρωμο μωσαϊκό σε λευκό φόντο, πλαισιωμένο από μια λωρίδα δύο μαύρων ψηφίδων. Λείπουν οι ψηφίδες της κάτω δεξιάς πλευράς.

 

Μέδουσα

 

Πηγή: Αρχαιολογικό Μουσείο Καταλονίας - Empúries (Εμπόριο), εδώ