ΔΗΛΟΣ, ΟΙΚΙΑ ΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝΩΝ

Συνοικία του Σκαρδανά (Λίμνης)

 

Η Οικία των Τριτώνων βρίσκεται στη συνοικία του Σκαρδανά (Λίμνης). [Εικ. 1, 2, 3]

Δήλος, Οικία των Τριτώνων
Πηγή: Monika Trümper

Πρόκειται για μια πλούσια διώροφη οικία 415 τ.μ.

Στον οίκο, το κυρίως δωμάτιο του σπιτιού ((oecus maior) βρέθηκε ψηφιδωτό με δύο εμβλήματα από τα οποία το ένα αφαιρέθηκε από την αρχαιότητα· το δεύτερο που σώζεται εικονίζει θηλυκό Τρίτωνα με Έρωτα να ίπταται από πάνω της.


Πηγή: Perseus


Πηγή: Imagem.Mundo Flickr

Δήλος, συνοικίες Οικία των Τριτώνων Κάτοψη Σκαρδανά

 Βιβλιογραφία - Δικτυογραφία:

Δρ Monika Trümper, Η κατοικία στην υστεροελληνιστική Δήλο, περ. Αρχαιολογία, τ. 114
Anne-Marie Guimier-Sorbets, Η παρουσία του Διονύσου στην ελληνική οικία: τα ελληνιστικά ψηφιδωτά, περ. Αρχαιολογία, τ. 113
Υπουργείο Πολιτισμού, Οδυσσέας, Δήλος δεσμός
J.J. Pollitt, Η τέχνη στην ελληνιστική εποχή, εκδ. Δημ. Παπαδήμα, 2011
Π.Ι. Χατζηδάκης, Δήλος, Όμιλος Λάτση
Εικόνα υπόβαθρου: Χρήστη jmlwinder, Flickr