ΠΑΤΡΑ - ΨΗΦΙΔΩΤΑ

Παναχαϊκού 1

 

Ψηφιδωτό (Opus tessellatum) με παράσταση καλλωπιζομένης Αφροδίτης με καθρέφτη, διαστάσεις 3,40x2,10 μ., περίπου 3ος - 4ος αι. μ.Χ.

 

Το ψηφιδωτό ήταν τοποθετημένο στο δάπεδο αίθουσας (διαστάσεων 3,40x2,10 μ.) πολυτελούς οικίας. Σε άλλο δωμάτιο της ίδιας οικίας βρέθηκε ψηφιδωτό με παράσταση κυνηγιού.

Πλαισιώνεται από πλοχμό και χωρίζεται καθέτως σε τρία τμήματα. Το πάνω και το κάτω διακοσμούνται με το μοτίβο των συμπλεκόμενων κύκλων που σχηματίζουν τετράφυλλα ενώ στο δεξιό τμήμα τους φέρουν διακοσμητική ταινία με κληματίδα.

Το μεσαίο τμήμα παριστάνει στο κέντρο την Αφροδίτη κρατώντας καθρέφτη στο οποίο απεικονίζεται το πρόσωπό της. Τα μαλλιά της είναι χωρισμένα στη μέση και από ένας βόστρυχος δεξιά και αριστερά κατεβαίνει ως το στήθος της. Το πάνω μέρος του σώματός της είναι γυμνό, ενώ το κάτω καλύπτεται από ένδυμα, που προστέθηκε αργότερα λόγω φθοράς. Το αριστερό της χέρι είναι κατεβασμένο και διακοσμείται πάνω από τον αγκώνα με ταινία. Την ίδια ταινία έχει και το δεξί το οποίο είναι λυγισμένο κρατώντας τον καθρέφτη στο ύψος του προσώπου της. Πίσω και δεξιά ένα τραπέζι, πάνω στο οποίο βρίσκεται ανοιχτή κοσμηματοθήκη και στην πίσω γωνία του τραπεζιού δύο περιστέρια. Ένα δεύτερο τραπέζι βρίσκεται αριστερά μπροστά από τη θεά. Στη γωνία κάτω δεξιά ο Έρωτας κάθεται στα πόδια του.

Το ψηφιδωτό περιβάλλεται από κυματίζουσα ταινία σε προοπτική και δεξιά και αριστερά από κάθετη αλυσίδα ρόμβων.

 

 

Το ψηφιδωτό εκτίθεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πάτρας, αίθουσα Ιδωτικού Βίου.

Opus tessellatum: Πρόκειται για ψηφιδωτό δάπεδο με ψηφίδες από 0,5 ως 2 εκ.Βιβλιογραφία - Δικτυογραφία:
Ακτύπη Κωνσταντίνα, Ρωμαϊκή Πάτρα Η χωροθέτηση των ψηφιδωτών δαπέδων στην τοπογραφία της πόλης, Μεταπτυχιακή Εργασία, Ρόδος, 2020
Φωτεινή Κοκκίνη, Η απεικόνιση του καθημερινού βίου στα ψηφιδωτά δάπεδα του ελλαδικού χώρου κατά τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορική περίοδο, Διδακτορική διατριβή, Αθήνα 2012

Πηγή Φωτογραφιών:
Η πρώτη φωτογραφία από το Όμορφα ταξίδια
Η δεύτερη φωτογραφία από το ιστολόγιο «το δισάκι μου στον ώμο».