ΠΑΤΡΑ - ΨΗΦΙΔΩΤΑ

Β. Ρούφου 91-93

 

Ψηφιδωτό (Opus tessellatum) με παράσταση του ποταμού τέθριππου άρματος με τον Ήλιο, περίπου 2ος αι. μ.Χ.

 

Το ψηφιδωτό ήταν τοποθετημένο στο δάπεδο αίθουσας (διαστάσεων 4,45x3,50µ.) πολυτελούς οικίας.

Πλαισιώνεται από φαρδιά περιμετρική ταινία, ακολουθεί λευκή ζώνη με ψάρια και δελφίνια, μία ακόμη ταινία που πλαισιώνει ζώνη με βλαστόσπειρα και με έναν ακανθοκάλυκα στο μέσον κάθε πλευράς. Στην πάνω και κάτω πλευρά του κεντρικού θέματος από ένα ορθογώνιο διάχωρο με ζατρίκια. Το σχεδόν τετράγωνο κεντρικό θέμα  πλασιώνεται από σειρά συνεχόμενων τριγώνων. Χρησιμοποιήθηκαν λευκές και μαύρες ψηφίδες.

Στο κεντρικό θέμα παρουσιάζεται τέθριππο άρμα με ηνίοχο, κατευθυνόμενο προς τα αριστερά, σε στάση τριών τετάρτων. Τα άλογα αποδίδονται στην ίδια ακριβώς στάση το ένα δίπλα στο άλλο να τρέχουν µε δύναµη και ένταση, όπως φανερώνουν τα µπροστινά πόδια τους που βρίσκονται ψηλά στον αέρα, ενώ τα πίσω πόδια τους µόλις πατούν στο έδαφος έτοιµα να δώσουν ώθηση για το επόµενο βήµα. Ο στεφανωμένος ηνίοχος κρατάει στο αριστερό χέρι τα ηνία και στο δεξί το µαστίγιο µε το οποίο ετοιµάζεται να µαστιγώσει τα άλογα, ενώ ο αέρας παρασέρνει το ιµάτιό του προς τα πίσω.

Η παρουσία των ψαριών και των δελφινιών στη ζωφόρο, το γεγονός ότι απουσιάζουν τα δεμένα ηνία γύρω από τον κορµό του ηνίοχου, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για απεικόνιση του Ήλιου και όχι ενός απλού αρματοδρόμου.

 

 

Το ψηφιδωτό εκτίθεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πάτρας, αίθουσα Ιδωτικού Βίου.

Opus tessellatum: Πρόκειται για ψηφιδωτό δάπεδο με ψηφίδες από 0,5 ως 2 εκ.Βιβλιογραφία - Δικτυογραφία:
Ακτύπη Κωνσταντίνα, Ρωμαϊκή Πάτρα Η χωροθέτηση των ψηφιδωτών δαπέδων στην τοπογραφία της πόλης, Μεταπτυχιακή Εργασία, Ρόδος, 2020
Φωτεινή Κοκκίνη, Η απεικόνιση του καθημερινού βίου στα ψηφιδωτά δάπεδα του ελλαδικού χώρου κατά τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορική περίοδο, Διδακτορική διατριβή, Αθήνα 2012

Πηγή Φωτογραφιών:
Η πρώτη φωτογραφία αντλήθηκε από το ιστολόγιο «το δισάκι μου στον ώμο».
Η δεύτερη φωτογραφία από τη δεύτερη πηγή.