ΠΑΤΡΑ - ΨΗΦΙΔΩΤΑ

Σισίνη 17-19

 

Ψηφιδωτό (Opus tessellatum) με παράσταση πουλιών και ψαριών, περίπου 2ος-3ος αι. μ.Χ.

Τρία τετράγωνα πλαίσια περιβάλλονται από πολύχρωμο προοπτικό μαίανδρο. Κάθε πλαίσιο χωρίζεται σε δύο ζώνες και κάθε ζώνη σε δύο ορθογώνια τμήματα που περιβάλλονται με απλό πλοχμό, σχηματίζοντας τρία τετράγωνα. Και στα τρία πλαίσια η εικονιστική διάταξη είναι όμοια. Στην πάνω ζώνη εικονίζονται σε λευκό φόντο ψάρια και πτηνό και στην κάτω ζώνη πτηνό και ψάρια. Στο πρώτο πλαίσιο διακρίνουμε ψάρι, [πέρδικα (;) πάνω σε κλαδί, πετεινό πάνω σε κλαδί και ψάρια. Στο δεύτερο κουτσομούρες (;), χήνα, πάπια, αστακό. Στο τρίτο σμέρνα, σταχτοτσικνιάς (;), παγώνι, ροφός (;).

 

Το ψηφιδωτό εκτίθεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πάτρας, αίθουσα Ιδιωτικού Βίου, εικόνα 16.

 Βιβλιογραφία - Δικτυογραφία:
Ακτύπη Κωνσταντίνα, Ρωμαϊκή Πάτρα Η χωροθέτηση των ψηφιδωτών δαπέδων στην τοπογραφία της πόλης, Μεταπτυχιακή Εργασία, Ρόδος, 2020
Φωτεινή Κοκκίνη, Η απεικόνιση του καθημερινού βίου στα ψηφιδωτά δάπεδα του ελλαδικού χώρου κατά τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορική περίοδο Διδακτορική διατριβή, Αθήνα 2012
Πηγή Φωτογραφιών:
Η φωτογραφία από τον δικτυακό χώρο «PATRAS EVENT»